اسنابر

اسنابر چیست؟

مدار اسنابر یک مدار خازنی و اهمی است که این مدار جهت حفاظت مدارهای الکترونیکی در مقابل تغییرات ولتاژ نسبت به زمان استفاده می شود .

ساختار اسنابر

در هنگام قطع جریان یک سلف به صورت لحظه ای ، سلف دارای انرژی ذخیره شده می باشد که این انرژی به صورت جریان لحظه ای در داخل سلف محاسبه می شود. با قطع لحظه ای جریان سلف، انرژی سلف به صورت لحظه ای به صفر می رسد. مدار اسنابرمناسب برای سوییچ های قدرت (شامل رله، تریستور و ترایاک) است.اسنابر بین دستگاه الکترونیکی و بار قرار می گیرد و باعث افزایش طول عمر سوییچ می شود.

مزایای استفاده از اسنابر:

- کاهش و یا حذف ولتاژ ها و جریان های گذرا(spike) -

کاهش dl/dt و یا dv/dt -

انتقال توان تلفاتی از سوییچ به مقاومت و یا یک بار مفید دیگر

- کاهش توان تلفاتی سوییچینگ

- کاهش EMI با میراسازی ولتاژ و جریان حلقوی -

افزایش سرعت سوییچینگ

 

 

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز