گیج های فشار بهداشتی

 

کاربرد گیج فشار بهداشتی:

گیج فشار بهداشتی در داروسازی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد .

ساختارگیج فشار بهداشتی:

در ساختار این گیج ها ، متریال به کار رفته به دلیل بهداشت مواد غذایی و کاهش خورندگی باید  از جنس stainless steel304 باشد متریال به کار رفته قبل از تولید محصول باید آلوده زدایی شود  و در فرآیند ها از دیافراگم ســـیل اســـتــفــاده می شــود و گیج مستقیم درگیر نمی شود . سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز