گیج های اختلاف فشار

گیج اختلاف فشار (Differential Pressure Gauges) چیست؟

 قبل از اینکه به معرفی گیج اختلاف فشار و ارائه تعریف برای آن بپردازیم، باید ببینیم که اختلاف فشار چیست؟ اختلاف فشار به عنوان تفاوت فشار بین دو نقطه در نظر گرفته می‌شود که ممکن است این دو نقطه دو طرف یک واکنش شیمیایی یا حتی دو مخزن بزرگ برای ذخیره سازی گاز و سایر سیالات باشند. در هر صورت تفاوتی که بین این دو طرف وجود دارد، تحت عنوان فشار تفاضلی یا اختلاف فشار شکن معرفی می‌شود. گیج اختلاف فشار یا فشار سنج تفاضلی (Differential Pressure Gauges) ابزاری برای اندازه گیری این اختلاف فشار بین دو نقطه است. البته در اینجا منظور ما یک واکنش ساده و معمولی نیست و بیشتر از این دستگاهها برای پروژه‌های صنعتی بزرگ استفاده می‌شود. مثلاً فرض بگیرید که در یک سیستم پالایشگاهی، چندین مخزن به کمک لوله کشی به هم وصل هستند و باید اختلاف فشار مشخصی داشته باشند. گیج اختلاف فشار بین این دو سیستم قرار گرفته و اختلاف فشار بین آنها را گزارش می‌دهد. به طور کلی، فشارسنج تفاضلی یک دستگاه دارای دو ورودی است که به دو مخزن یا دو سیستم لوله کشی وصل می‌شود. این دو طرف دو فشار متفاوت به سیستم اندازه گیری فشار سنج وارد می‌کنند که دستگاه با ساز و کار خود تفاضل فشار بین آنها را گزارش می‌دهد. اگر اختلاف فشار بین دو نقطه صفر باشد و در واقع تعادلی باشند، عقربه به هیچ سمتی حرکت نمی‌کند. این گیج با گیج فشار و همینطور ترانسمیتر فشار تفاوت دارد.سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز