بازدید

بازدید معاونت علمی و فناوری از غرفه

 

بازدید معاون امور مهندسی مدیرکل پژوهش وزارت نفت 

26 امین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران 

شرکت مسیر سبز  

بازدید شرکت نفت همدان 

بازدید تدارکات شرکت ملی پتروشیمی 

بازدید شرکت نفت سمنان 

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 1400 

بازدید شرکت مناطق نفت خیز جنوب 

 بازدید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 

بازدید و جلسه شرکت نفت فلات قاره 

جلسه هم اندیشی با شرکت نفت و گاز اروندان (رئیس کالا)

بازدید کارشناسان فنی فاز 5 پارس جنوبی   

 

بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان هلدینگ خلیج فارس 

بازدید هیئت همراه مجموعه فولاد صبا خلیج فارس 

طراحی وب سایت آرادپرداز