منیفولد

منیفولد 

منیفولد  وسیله ای است برای توزیع سیالات که در سیستم های لوله کشی می تواند استفاده شود.

منیفولد ها شامل :

1. شیرهایی برای کنترل جریان و یا باز و بسته کردن جریان سیالات استفاده می شود

2. سایر دستگاه های کنترل جریان  می باشد.

کاربرد منیفولد 

1. جمع آوری مایعات و هدایت چاه های نفتی انتخابی به خط لوله آزمایش 

2. توزیع مایعات تزریقی

3. منیفولد ها در صنایع مختلف نفت ، گاز و خودروسازی نیز کاربرد دارد.

منیفولد در صنایع نفت و گاز 

منیفولد ها (MFD) بدون قطع جریان، نفت و گاز را  از سپراتور ها به کوره ها یا به تانک ها برای ذخیره یا اندازه گیری و یا به لوله ها تولیدی منتقل می کند .

دو کوره معمولا در عملیات های فراساحلی استفاده می شود  که اجازه تست پیوسته را تحت هر جهت مستمر بادی می دهد . بدون وقفه در تست چاه پیمایی ها هر یک از دریچه های  کوره می تواند انتخاب شود. از منبع اندازه گیری به سمت پمپ انتقالی که فشار را افزایش می دهد، جریان به سمت منیفولد لوله کشی می شود. بنابراین نفت می تواند در اختیار کوره ها گذاشته شود و یا دوباره به سمت لوله های جریانی تزریق شود . منیفولد های نفتی اجازه می دهد که جریان به یک تانک رود در حالیکه پمپ تانک دیگر را خالی می کند .

منیفولد های نفتی شامل پنج شیر توپی می باشد که به صورت چند راهی مرتب شده است و به صورت اسکید نصب شده است.

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز