منی فولد

منی فولد 

منیفولد یا چند منظوره وسیله ای است برای توزیع سیالات در سیستم های لوله کشی می تواند استفاده شود. معمولا،منیفولد ها شامل شیرهایی برای کنترل جریان و یا باز و بسته کردن جریان سیالات استفاده می شود و هم چنین شامل سایر دستگاه های کنترل جریان (مثل چوک) می باشد. منیفولد ها می توانند برای جمع آوری مایعات و هدایت چاه های نفتی انتخابی به خط لوله آزمایش استفاده می شود . هم چنین توزیع مایعات تزریقی ( گاز یا آب ) و یا فرازآوری گاز به چاه های منفرد استفاده می شود. منیفولد ها در صنایع مختلف نفت و گاز ، خودروسازی و …. و در جاهایی که نیاز به تقسیم جریان باشد کاربرد دارند .

منیفولد ها شامل نقاط اتصال برای بستن در خطوط و یا برگشت لوله ها به مرکز میزبان می باشد. هم چنین نقاط اتصال برای چاه های تولیدی منفرد می باشد. منیفولدها نیازمند نوعی چهارچوب برای حمایت ساختاری از لوله ها و شیر های مختلف می باشد. گاهی اوقات این چهارچوب ها و منیفولد ها به دو سر دسته لوله آمیخته می شود  که در این حالت معمولا به عنوان PLEM شناخته می شود. به همین ترتیب، یک قالب جداگانه نصب شده می تواند برای پشتیبانی از منیفولد به صورت زیر توضیح داده شود.

منیفولد در صنایع نفت و گاز 

منیفولد ها (MFD) بدون قطع جریان، نفت و گاز را  از سپراتور ها به کوره ها یا به تانک ها برای ذخیره یا اندازه گیری و یا به لوله ها تولیدی منتقل می کند .

دو کوره معمولا در عملیات های فراساحلی استفاده می شود  که اجازه تست پیوسته را تحت هر جهت مستمر بادی می دهد . بدون وقفه در تست چاه پیمایی ها هر یک از دریچه ها یا استاربرد کوره می تواند انتخاب شود. از منبع اندازه گیری به سمت پمپ انتقالی که فشار را افزایش می دهد، جریان به سمت منیفولد لوله کشی می شود. بنابراین نفت می تواند در اختیار کوره ها گذاشته شود و یا دوباره به سمت لوله های جریانی تزریق شود . منیفولد های نفتی اجازه می دهد که جریان به یک تانک رود در حالیکه پمپ تانک دیگر را خالی ی کند .

منیفولد های نفتی شامل پنج شیر توپی می باشد که به صورت چند راهی مرتب شده است و به صورت اسکید نصب شده است .

منیفولد گازی با دو شیر توپی مجهز شده است و به صورت اسکید نصب شده است.سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز