منیفولد

منیفولد 

منیفولد  برای توزیع سیالات در سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد . 

کاربرد منیفولد 

1) توزیع مایعات تزریقی

2) جمع آوری مایعات و هدایت چاه های نفتی انتخابی به خط لوله آزمایش

3)  کاربرد منیفولد در صنایع مختلف نفت ، گاز و خودروسازی 

4)  کنترل جریان و یا باز و بسته کردن جریان سیالات

منیفولد در صنایع نفت و گاز 

منیفولد ها (MFD) بدون قطع جریان، نفت و گاز را  از سپراتور ها به کوره ها یا به تانک ها برای ذخیره یا اندازه گیری و یا به لوله ها تولیدی منتقل می کند .دو کوره معمولا در عملیات های فراساحلی استفاده می شود  که اجازه تست پیوسته را تحت هر جهت مستمر بادی می دهد . بدون وقفه در تست چاه پیمایی ها هر یک از دریچه های  کوره می تواند انتخاب شود. از منبع اندازه گیری به سمت پمپ انتقالی که فشار را افزایش می دهد، جریان به سمت منیفولد لوله کشی می شود. بنابراین نفت می تواند در اختیار کوره ها گذاشته شود و یا دوباره به سمت لوله های جریانی تزریق شود . منیفولد های نفتی اجازه می دهد که جریان به یک تانک رود در حالیکه پمپ تانک دیگر را خالی می کند .

 

 

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز