ترانسمیتر اختلاف فشار

یکی از رایج ترین و مفید ترین دستگاههای اندازه گیری فشار در صنعت، ترانسمیتر فشار تفاضلی می باشد.

 

ساختار ترانسمیتر اختلاف فشار 

این دستگاه اختلاف فشار بین دو پورت ورودی را حس کرده و سیگنال نشان دهنده ی آن اختلاف فشار را نسبت به رنج کالیبره شده، در خروجی خود ظاهر می کند. ترانسمیتر های فشار تفاضلی ممکن است براساس هر یک ازتکنولوژی های سنجش فشار ساخته شده و عمل کنند.از ترکیب دو پورت فشار تفاضلی یک ترانسمیتر DP ساخته می شود، که یک دستگاه اندازه گیری فشار بسیار تطبیق پذیر و چند منظوره می باشد. این دستگاه ممکن است برای اندازه گیری اختلاف فشار مثبت، فشار منفی  و حتی فشار مطلق، تنها با اتصال پورت های سنجش High و Low با روش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

کاردبرد ترانسمیتر اختلاف فشار 
در همه ی کاربردهای ترانسمیتر اختلاف فشار برای اتصال پورت های سنجش فشار ترانسمیتر به نقاط پروسه، به یک سری وسایل نیاز است. برای این منظور تیوب های پلاستیکی و فلزی به خوبی کار می کنند، که معمولا خطوط ضربه یا خطوط اندازه گیر یا خطوط سنجش نامیده می شوند. هر چند گاهی آنها را تیوب ضربه، تیوب اندازه گیر یا تیوب سنجش می نامند. در واقع این خطوط در حکم سیم های رابط استفاده شده برای اتصال یک ولت متر به دو نقطه از مدار به منظور اندازه گیری ولتاژ می باشد. به طور معمول این تیوب ها توسط اتصالات فشرده سازی به ترانسمیتر و پروسه متصل می شوند، به طوری که اجازه ی قطع اتصال و اتصال مجدد نسبتا ساده ای را نیز فراهم می کنند.سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز