فشارسنج های استیل

گیج فشار تمام استیل برای مصارف پرکاربرد طراحی شده است.  از این گیج می توان برای بیشتر کاربردهایی که نیاز به تجهیز با دقت یا ویژگی خاصی ندارند استفاده کرد مانند کاربردهای تهویه هوا، پمپ ها، سیستمهای هیدرولیک و …. محدوده اندازه گیری فشار سنج بین ۰/۲,۵ – ۰/۴ – ۰/۶ – ۰/۱۰ – ۰/۱۶ – ۰/۲۵ – ۰/۴۰ – ۰/۶۰ – ۰/۱۰۰ – ۰/۱۶۰ – ۰/۲۵۰ – ۰ /۳۱۵ – ۰/۴۰۰ – ۰/۶۰۰می باشد و این گیج فشار اندازه گرفته شده را همزمان بر حسب bar/psi نشان می دهد.

   

 توضیحات

Dial Aluminium White Coated With  Black Marking pointer Aluminium Black coated

Window : Safety Glass   Conection : Back or Bottom    Oil : Glycerm or Silicone

According to EN7371

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز