فشارسنج های استیل

فشارسنج های استیل به دلیل مقاومت بالاتر نسبت به نوع برنجی در صنایع به صورت گسترده استفاده می شوند .

با توجه به انطباق با استاندارد ASME B4.100 یا E.N 837-1 کلاس دقت و عملکرد بهتری نسبت به انواع معمولی دارند.

به همین دلیل در فرآیندهایی که دقت و مقاومت تجهیز اهمیت بالاتری دارد از این نوع گیج فشاراستفاده می شود . 

در انواع رایج المان اندازه گیری فشار بوردون معمولی می باشد . در فشار های پایین نوع کپسولی و در فشارهای بالاتر به دلیل افزایش مقاومت و امنیت از انواع هلیکال یا حلزونی نیز استفاده می شود . 

در فشار های بالا بنا به نیاز و ایمنی بالاتر از بدنه Solid Front در ساختار فشارسنج استفاده می شود . 

    سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز