رگولاتور گاز مدل GS-74-27 H

کاربرد : 

رگولاتور های گاز مدل GS-74-27 H  در گروه رگولاتور های گاز شهری برای مصارف صنعتی و تجاری پیش بینی گردیده است. این رگولاتور نسبت به مدل های GS-74-27 از نظر ظرفیت گازدهی و دامنه فشار ورودی از دامنه ی بالاتری برخوردار است.

ساختار : 

1) عملکرد این نوع رگولاتور به صورت یکطرفه بوده، به نحوی که به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرد.

2) در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتور ها، میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند.

3) در صورت مسدود بودن جریان خروجی  (Q=0) با حداکثر فشار ورودی، رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار محبوس از میزان تعیین شده تجاوز نمیکند.

4)  با امکان گردش 360 درجه ای محفظه دیافراگم نسبت به بدنه اصلی، نصب این رگولاتور در شرایط مختلف امکان پذیر است.

 

در این دسته از رگولاتور ها به منظور حصول ایمنی کامل مصرف کنندگان و به سفارش شرکت ملی گاز ایران از 3 سیستم ایمنی استفاده گردیده است.

1) سیستم قطع جریان گاز در صورت کاهش فشار خروجی در کمتر از محدوده تعیین شده. (LPSO)

2) سیستم قطع جریان فشار گاز در صورت افزایش فشار خروجی گاز در بالاتر از محدوده تعیین شده. (HPSO)

3)  سیستم شیر تخلیه اتوماتیک در صورت افزایش بیش از حد فشار گاز .( ریلیف ولو)


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز