شیر مسدود کننده جریان

شیر مسدودکننده جریان 

وظایف اصلی :

1)  قطع جریان الکتریکی موجود در خـــطوط لوله نـــاشی از پــــروسـه

2) حفاظت کاتدیک که بین شبکه گاز رسانی و مصرف کننده قرار دارد.

کاربرد:

 1)قابلیت پلمپ و قفل شدن

2) امکان قطع و وصل جریان گاز بصورت دستی در مواقع نیاز 

3) امکان گریس کاری شیر قبل از رگولاتوری که در سرویس قرار دارد.

4)  سهولت باز بسته کردن شیر با اعمال کشتاور مناسب در شرایط محیطی تعیین شده.

 


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز