• Web Design1
  • Web Design2
  • Web Design3
  • Web Design4
  • Web Design5
  • Web Design6

افساکو - تولید تجهیزات ابزار دقیق و تامین کالاهای اساسی صنعت گاز

معرفی شرکت فرا صنعت آرمان

شرکت تجهیزات فرا صنعت آرمان (افساکو) عضو پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان اولین تولید کننده بوردون و موومنت تجهیزات اندازه گیری فشار به صورت دانش بنیان در کشور می باشد.

 

با هدف استفاده از توان متخصصین داخلی و جلوگیری از خروج ارز ، تمامی تولیدات این شرکت در داخل ساخته می شود.

 

همچنین این شرکت با اخذ نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان امر تامین تجهیزات گاز رسانی را با تکیه بر تجهیزات با کیفیت داخلی انجام می دهد.


در مجموع این شرکت موفق شده است با استفاده از توان تولید داخلی و اتکا به دانش متخصصین بومی گام موثری در استقلال صنعتی کشور بر دارد.

 

استقرار در پارک علم و فناوری شیخ بهایی و رشد در بستر فناور محور افق های روشنی را در مسیر این شرکت نمایان نموده است.

محصـــولات ما

طراحی وب سایت آرادپرداز