رگولاتور مدل Tamper Proof

مشابه مدل GS-84-01 می باشند با این تفاوت که به لحاظ امکان دستکاری کردن رگولاتور و یا تغییر تنظیمات اولیه در کارخانه سازنده محدود شده اند و اتصالات و مجرای این نوع رگولاتور به صورت پیچی نیست و پرچ گردیده است.

سوپاپ اطمینان در صورت افزایش فشار خروجی گاز در رگولاتور به بالاتر از محدوده تعیین شده، جریان گاز را به فضای آزاد هدایت می کند. 


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز