سوئیچ های فشار

سوئیچ فشار چیست؟

 سوئیچ فشار، سوئیچ کنترل فشار می باشد و برای تنطیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار در محیط های تحت فشار در صنعت کاربرد دارند.

ساختار سوئیچ فشار چیست؟

پرشر سوئیچ یا کنترلر فشار دارای یک کنتاکت الکتریکی می باشد و با رسیدن فشار به مقدار تعیین شده، کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ قطع می گردد، همچنین ممکن است سوئیچ های فشار به گونه ای طراحی شوند که در صورت افزایش و یا کاهش فشار سیستم را قطع و یا وصل کنند. پرشرسوئیچ در برقراری ایمنی و کنترل در سیستم های تحت فشار نقش مهمی را ایفا می کنند، همچنین پرشرسوئیچ ها با توجه به کاربری، فشار کاری و سیال دارای انواع مختلفی می باشند.

دسته بندی پرشر سوئیچ بر اساس عملکرد  

1) پرشر سوئیچ هوا

سوئیچ فشار هوا ساختار ساده ای دارد و در سیستم های پنوماتیک یا کمپرسورهای هوا استفاده می شوند.

2) پرشر سوئیچ گاز

در این مدل باید تا حتی المقدور مانع جرقه زدن در قسمت الکتریکی شد، زیرا از این مدل برای گازهای مشتعل استفاده می شود.

3 ) پرشر سوئیچ آب

از پرشر سوئیچ آب در پمپ های آب، خطوط آبرسانی و .. استفاده میشود. این مدل نیز ساختار ساده ای دارد.

کاربرد سوئیچ فشار

مــــهمترین کـــاربرد ســـوئیچ فــشار محدود کردن مقادیر فشار است.

از دیگر کاربردهای سوئیچ های فشار می توان موارد زیر را نام برد:

1) پمپ های آب

2) کمپرسورهای گاز الکترونیکی

3) کنترل شارژ در داخل باتری

4) فعال کردن آلارم در صورت افت فشار در داخل هواپیما

5) پنل فشار در درب های کشویی  

6) سوئیچینگ در جریان های بالا، به طور مثال در پمپ ها و درایوها

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز