ایستگاه اندازه گیری 1000-250/60

ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است. که بیشتر در میادی ورودی گاز در در شهر های کوچک و روستا ها قرار میگیرد و بسته به موقعیت محل می تواند در دو نوع مسطح یا کابینتی تولید گردد.

در نوع مسطح ایستگاه می توان از یک رگولاتور اکسیال و یک شیر قطع کن، یا بجای آنها از یک رگواتور شات آف نوع SLAM استفاده کرد.اما در نوع کابینتی به علت فضای کمتر در هر خط تنها یک رگولاتور شات آف نوع SLAM نصب می گردد.

نقشه این ایستگاه عموما به شکل دو خطی طراحی می شوند که نقشه هر خط می تواند 1000 متر مکعب گاز را در هر ساعت عبور دهد.

 

مشخصات ایستگاه دو خطی را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

 

 • Inlet pressure:150-250 psig (10-17 bar)
 • Outlet pressure:60 psig (4 bar)
 • Size of inlet pipe: NPS=2"
 • Size of outlet pipe: NPS=3"
 • Capacity: 1000 m3/h
 • Metering type: turbine G65
 • Connection: flanged
 • Radiography: 100%
 • Maximum hydrostatic test pressure: 1.5 times the max.
 • Designing temperature: -10 to +60oC
 • Class: ANSI 150
 • Standards of designing, manufacturing and testing:
  • ASME CODE SEC VIII, API 1104, ASME B 31.8
  • ASME CODE SEC IX, …
 • Shape of Station: Double line
 • Capacity of each line: 1000 m3/h

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز