فیلتر گاز خشک

مشخصات:

فیلتر های گاز خشک با مشخصات زیر در شرکت گازسوزان قابل طراحی و ساخت است.

1)کلاس های فشاری150، 300،600 (psi)

2) ظرفیت های 300000-100(m3/h)

3) نازل ورودی تا 8 ، 12 ، 10 ، 16 (inch)

4) حداقل قطر ذرات مطابق با درخواست

کاربرد ها:

استفاده از این تجهیز در مواردی از قرار زیر نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد.

1) در ورودی ایستگاه های گازی که با آلودگی های ناگهانی و با حجم زیاد مواجه هستند . 

2) در مواردی که احتمال ورود اجسام و آلودگی های نامتعارف وجود دارد.

لازم به ذکر است  استفاده از این تجهیز قابلیت اعتماد به کل ایستگاه را افزایش داده و با کاهش دفعات تعویض المنت فیلتر های خشک و سپریتور نقش موثری در صرفه جویی اقتصادی دارد.


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز