سوئیچ های دما

تعریف سوئیج دما :

سوئیچ های دمایی وسایلی هستند که می توانند در دماهای خاصی عمل قطع و وصل یک کنتاکت را انجام بدهند، در حالت کلی در صنعت سوئیچ ها وسایلی هستند که به صورت دیجیتال عمل کرده و عمل قطع و وصل  را انجام می  دهند

كاربرد سوئيچ هاي دما

حفاظت از تاسيسات و دستگاهها

ايمني و حفاظت جهت تصميم گيري

ارتباط بين قسمتهاي فني و فرآيندي

اعلام وضعيت حركت فرآيند در صورت خارج شدن از نقطه هاي مطلوب

هشدار عملياتي آلارم ها سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز