سطح سنج کرایژونیک

تعریف سطح سنج :

سطح سنج دستگاهی است که سطح مایعات را به طور مداوم اندازه گیری می کند. 

کاربرد سطح سنج :

سطح سنج ها با توجه به نوع کاربرد آنها انواع متفاوتی دارند از قبیل :

1)  جـــهت انــــدازه گــــیری ارتـــفاع مـــخازن مـــــایــعات

2)  جهت اندازه گیری سطح کانال ها و رودخانه ها و سدها

3) جـــهت انـــدازه گـــیری دبـــی عــــبوری کـــانالـهای باز

4) جـــهت انــــدازه گیری ارتـــفاع ســـطح بــرف و بــاران

5)جهت اندازه گیری اختلاف سنجی سطح کانالها جهت اندازه گیری استخر ها و مخازن

 

ساختار سطح سنج :

مخازن کرایژونیک از دو مخزن بیرونی و داخلی تشکیل شده است که مخزن اصلی درون یک پوسته خارجی قرار می گیرد و حد فاصل این دو مخزن ، از مواد عایق  پرلیت پر می گردد.

اندازه گیری سطح در سه گروه مواد انجام میگیرد :

1) مـــایعات

2) گاز مایع

3) موادجامد

روش های اندازه گیری سطح :

1) غلظت

2) انـدازه گیــری پـــیوسته

3) تشخیص نقطه ای سطح

4) انداره گیری سطح واسط

کاربرد در صنعت :
مخزن درونی و  لوله های آن از جنس استنلس استیل می باشد که این امر در کنار تست های متعددی که انجام می گیرد موجب تضمین طول عمر40 ساله ومرغوبیت مایعات گازی در مخازن کرایژونیک می باشد.این مخازن با استفاده از تکنیک های پیشرفته و فناوری روز دنیا که تحت سیستم کنترل کیفیت می باشد، ساخته می شوند.

انواع مخازن کرایژونیک :
1) اکسیژن مـایـع
2) نیتروژن مایع
3) آرگون مـایـع
4) مــــایع co2سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز