رگولاتور گاز مدل GS-74-27

کاربرد 
رگولاتور های گاز مدل GS-74-27 در گروه رگولاتور های گاز شهری برای مصارف خانگی برای ظرفیت های بالاتر از مدل های GS-64-22 مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار 

1) این نوع رگولاتور ها به صورت یک طرفه عمل نموده و به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرند.

2) در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتور ها میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند.

3) در صورت مسدود بودن جریان خروجی (Q=0) و حداکثر فشار ورودی، رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار محبوس از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند.

4) با امکان گردش 360 درجه ای محفظه دیافراگم نسبت به بدنه اصلی نصب این رگولاتور در شرایط مختلف امکان پذیر است.

5)  سیستم قطع جریان گاز در صورت کاهش فشار خروجی در کمتر از محدوده تعیین شده (LPSO)

6) سیستم قطع جریان فشار گاز در صورت افزایش فشار خروجی گاز در بالاتر از محدوده تعیین شده (HPSO)

7) سیستم شیر تخیله اتوماتیک در صورت افزایش بیش از حد فشار گاز (ریلیف ولو).

از ویژگی های بارز این نوع رگولاتور، مستقل بودن سیستم تنظیم فشار خروجی و سیستم ایمنی رگولاتور از یکدیگر است. بدین صورت که تغییر در محدوده تنظیم فشار خروجی باعث تغییر در محدوده تنظیم ایمنی نمی گردد. سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز