گیج های دما ضد انفجار

گیج های دما ضد انفجار :

 هر گاه در مناطق پر خطر نیاز به نصب تجهیزات ابزار دقیق دارای قطعات الکتریکی باشد، لازم است که با توجه به استانداردهای ضد انفجار از ایمنی 100% اطمینان حاصل نمود. با توجه به این موضوع چنانچه گیج‌های دما دارای کانتکت باشند لازم است که از ایمن بودن گیج در برابر انفجار اطمینان حاصل شود. به دلیل حساسیت بالا در برخی از صنایع لازم است که افزایش و کاهش دما از بازه دمایی مطلوب به سرعت به اتاق فرمان اطلاع داده شده تا بتوان اقدامات لازم را در زمان مناسب اتخاذ نمود. به همین دلیل با استفاده از گیج‌های دمای دارای کانتکت میتوان به این مهم دست یافت تا دمای سیال را در بازه مطلوب بتوان کنترل کرد.

ساختار گیج دما ضد انفجار:

1) قسمت bimtal

2) قسمت الکتریکی کانتکت

با توجه به نیاز کارفرما از استاندارد ضدانفجار می توان استفاده نمود .

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز