رگولاتور GS-64-22

کاربرد : 

رگولاتورهای گاز مدل GS-64-22 جهت مصارف خانگی طراحی شده اند و از قابلیت بالایی نیز برخوردار می باشند. این رگولاتور ها به لحاظ مشخصات فنی در ایران، دارای بیشترین مصرف در زمینه رگولاتور های خانگی هستند.

ساختار:

1) ثابت ماندن فشار گاز در خروجی در محدوده جریان گاز صفر تا ماکزیمم ظرفیت گازدهی رگولاتور

2)  در صورت به حداقل رسیدن فشار گاز در ورودی رگولاتور ظرفیت گازدهی رگولاتور از مقدار از پیش تعیین شده کاهش نمی یابد.

3) در شرایط وجود فشار حداکثر در ورودی رگولاتور و نبودن هیچگونه خروجی (Q=0, Pin=60 psig) رگولاتور همچنان در سرویس باقی می ماند و فشار خروجی از میزان تعیین شده تجاوز نمیکند.

4) با توجه به اینکه در بعضی اماکن به صورت افقی امکان پذیر نیست. تمامی رگولاتورهای مدل GS-64-22 ساخت شرکت گازسوزان به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت چرخش 360 درجه ای محفظه دیافراگم نسبت به بدنه را ممکن می سازد.

5) دستگاه ایمنی قطع جریان گاز در صورت افت فشار ورودی از حد مجاز (LPSO) این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت افت فشار خروجی در رگولاتور، جریان گاز به صورت اتوماتیک قطع می کند.

6) دستگاه ایمنی قطع جریان گاز در صورت افزایش فشار خروجی به مقدار بیش از حد مجاز (HPSO) این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت افزایش فشار خروجی بیش از حد مجاز جریان گاز را به صورت اتوماتیک قطع میکند.

7)  سوپاپ اطمینان، در صورت افزایش فشار خروجی گاز در رگولاتور به بالاتر از محدوده تعیین شده، جریان گاز را به فضای آزاد هدایت میکند.


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز