فشار سنج برنجی

برای دانلود کاتالوگ فشارسنج بر روی آیکون روبه رو کلیک کنید. 

تعریف : ابزارهایی برای سنجش فشار موجود در محیط واکنش یا محیط صنعتی هستند که از یک شیوه خاص برای اندازه‌گیری فشار استفاده می‌کنند.

نحوه کار : برای مصارف عمومی در مکان هایی که حساسیت و یا شرایط کاری نیاز به متریال با درجه مــــقاومت خوردگی و اســــتقامت بالا نیست . 

ساختار : فشار سنج برنجی از بوردون و کانکشن برنجی استفاده می شود . 

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز