اتصال عایقی

در زمینه انتقال نفت و گاز و دیگر سیالات از طریق خطوط لوله برای مصارف خانگی و صنعتی کارشناسان به موضوع خوردگی این لوله ها و ملزومات حفاظت کاتدیک توجه ویژه دارند. حفاظت کاتدیک که همان اعمال ولتاژ کم به لوله های مدفون شده در خاک می باشند روش قابل قبولی در جلوگیری از خوردگی محسوب می شود. لذا برای این منظور از تجهیزی به نام اتصال عایقی استفاده می شود که در ذیل به طور مختصر شرح داده شده است.

کاربرد:

اتصال عایقی تجهیز خاصی است برای جدا کردن پیوستگی جریان الکتریکی از خط اصلی به منظور عایق نمودن قسمت هایی که نیاز به حفاظت کاتدیک ندارند. اتصالات عایقی بر اساس فشار کاری نوع سیال مورد استفاده، مقدار مقاومت الکتریک و دی الکتریک و جنس بکار رفته در آن طبقه بندی می شوند.


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز