ایستگاه اندازه گیری 2500-60/60

ایستگاه های فوق سومین نوع از ایستگاه های درون شهری است. این ایستگاه تقریبا دارای ابعاد و اندازه ای برابر با ایستگاه 1000-60/60 است که بسته به موقعیت محل می تواند در دو نوع کلی مسطح یا کابینتی تولید گردد.

نقشه این ایستگاه عموما به شکل دو خطی طراحی می شود که هر خط قابلیت انتقال 2500 متر مکعب گاز را دارد.

مشخصات ایستگاه دو خطی را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

 • Inlet pressure:45-60 psig (3-4 bar)
 • Outlet pressure:45-60 psig (3-4 bar)
 • Size of inlet pipe: NPS=4"
 • Size of outlet pipe: NPS=4"
 • Capacity: 2500 m3/h
 • Metering type: turbine G400
 • Connection: flanged
 • Radiography: 100%
 • Maximum hydrostatic test pressure: 1.5 times the max.
 • Designing temperature: -10 to +60oC
 • Class: ANSI 150
 • Standards of designing, manufacturing and testing:
  • ASME CODE SEC VIII, API 1104, ASME B 31.8
  • ASME CODE SEC IX, …
 • Shape of Station: Double line
 • Capacity of each line: 2500 m3/h


سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز