رکوردر دما

تعریف رکوردر دما

دستگاه ثبات (رکوردر) ورودی های مختلف (دما، رطوبت و ...) در محیط رااندازه گیری می کند . 

 

کاربرد رکوردر دما 

1. نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر

2.قابلیت اتصال به کامپیوتر

3.نمایش کلیه اطلاعات حال و گذشته سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز