ایستگاه اندازه گیری 2500-250/60

ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است که بیشتردر میادی ورودی شهرهای کوچک و روستا قرار می گیرد. این ایستگاه بسته به موقعیت محل می تواند در دو نوع مسطح یا کابینتی تولید گردد.

در نوع مسطح ایستگاه می توان از یک رگولاتور اکسیال و یک شیر قطع کن، یا بجای آنها از یک رگولاتور شات آف نوع SLAM استفاده کرد. اما در نوع کابینتی به علت فضای کمتر در هر خط تنها یک رگولاتور شات آف نووع SLAM نصب می گردد. نقشه این ایستگاه عموما به شکل دو خطی طراحی می شود که هر خط می تواند 2500 متر مکعب گاز را در هر ساعت عبور دهد.

 

مشخصات ایستگاه دو خطی را می توان به صورت زیر خلاصه کزد:

 

 • Inlet pressure:150-250 psig (10-17 bar)
 • Outlet pressure:60 psig (4 bar)
 • Size of inlet pipe: NPS=3"
 • Size of outlet pipe: NPS=4"
 • Capacity: 2500 m3/h
 • Metering type: turbine G160
 • Connection: flanged
 • Radiography: 100%
 • Maximum hydrostatic test pressure: 1.5 times the max.
 • Designing temperature: -10 to +60oC
 • Class: ANSI 150
 • Standards of designing, manufacturing and testing:
  • ASME CODE SEC VIII, API 1104, ASME B 31.8
  • ASME CODE SEC IX, …
 • Shape of Station: Double line
 • Capacity of each line: 2500 m3/h

 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز