کنتور گاز GS-84-2.5A-G2.5

                   

کنتور گاز دیافراگمی :

 

کنتور گاز دیافراگمی وسیله ای برای اندازه گیری حجم گاز می باشد.    

 

ساختار : 

این نوع کنتور از دو محفظه دهلیز که هر یک توسط یک پره قابل انعطاف (دیافراگم) به دو بخش تقسیم شده است تشکیل میگردد.با پر و خالی شدن متناوب محفظه ها در اثر عبور جریان گاز جابجایی دیافراگم ها صورت می گیرد. جابجایی دیافراگم توسط اهرم بندیهای مناسب باعث گردش میل لنگ می شوند. این گردش که متناسب با حجم گاز عبوری از محفظه ها می باشد به وسیله سیستم انتقال حرکت مغناطیسی و یا چرخ دنده ای به شماره انداز کنتور منتقل می گردد.

 


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز