رگولاتور های گاز مدل GS-76-100

رگولاتور های گاز مدل GS-76-100 از گروه های رگولاتور های صنعتی است. این نوع رگولاتور ها عمدتا زمانی استفاده میشود که با وجود نوسانات شدید در ورودی، نیازی به خروجی نسبتا دقیق در جریان های متفاوت داشته باشیم.

لذا اینگونه رگولاتورها در ایستگاه های انتقال گاز و مسیر های اصلی جریان و موارد صنعتی استفاده می شود.

به منظور دستیابی به دقت های بالا در تنظیم  فشار خروجی در این رگولاتور ها از سیستم پایلوت استفاده شده است که معمولا پایلوت اول همراه صافی نصب شده روی آن، عمل گرفتن سیگنال فشار از خط اصلی و تثبیت آن را به عهده دارد. پایلوت دوم عمل تنظیم فشار خروجی را انجام می دهد.


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز