سوئیچ های دما

تعریف سوئیج دما :

سوئیچ ها در صنعت به صورت دیجیتال عمل قطع ووصل را انجام می دهد. 

كاربرد سوئيچ هاي دما

1) حـــفاظت از تــاسيسات و دستگاه ها

2) ايمني و حفاظت جهت تصميم گيري

3) ارتباط بين قسمتهاي فني و فرآيندي

4) هشدار عملياتي آلارم ها 

5) اعلام وضعيت حركت فرآيند در صورت خارج شدن از نقطه هاي مطلوبسایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز