گیج های فشار ضد انفجار

 

فناوری بکار رفته در گیج های فشار بیش از یک قرن است که وجود دارد ، و فشار سنج هنوز هم یکی از رایج ترین روش های اندازه گیری فشار امروزه است. اکثر دستگاههای فشار  لوله ، سوکت و حرکت دنده Bourdon را همراه با یک نشانگر و شماره گیری برای نشان دادن فشار فرآیند در اختیار دارند.

بــــرای اندازه گیری فشار مایعات و فشار گاز می توان از دستگاه های فشار از جمله هیدرولیک و پنوماتیک ، پزشکی ، پــــمـــپ ها و کمپرسورها ، کنترل های برودتی ، آب و برق و کنترل گاز استفاده کرد. علاوه بر نشانگر فشار بصری ، برخی از فشارسنج ها برای تهیه خروجی الکتریکی و نظارت بر متغیرهای دیگر مانند دما تنظیم شده اند.سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز