ایستگاه اندازه گیری 30000-250/60

ایستگاه فوق یک ایستگاه تقلیل فشار نوع TBS است که بسته به موقعیت محل می تواند به صورت مسطح تولید گردد.

در نوع مسطح ایستگاه می توان از یک رگولاتور اکسیال و یک شیر قطع کن، یا بجای آنها از یک رگولاتور شات آف نوع SLAM استفاده کرد.

نقشه این ایستگاه عموما به شکل سه خطی طراحی می شود که هر خط می تواند 15000 متر مکعب گاز را در هر ساعت عبور دهد و بطور کلی دو خط در حال کار می باشد و جمعا  30000 متر مکعب گاز را در هر ساعت عبور می دهد.

 

مشخصات ایستگاه دو خطی را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:

 

 

 • Inlet pressure:150-250 psig (10-17 bar)
 • Outlet pressure:60 psig (4 bar)
 • Size of inlet pipe: NPS=10"
 • Size of outlet pipe: NPS=12"
 • Capacity: 30000 m3/h
 • Metering type: turbine G1000
 • Connection: flanged
 • Radiography: 100%
 • Maximum hydrostatic test pressure: 1.5 times the max.
 • Designing temperature: -10 to +60oC
 • Class: ANSI 150
 • Standards of designing, manufacturing and testing:
  • ASME CODE SEC VIII, API 1104, ASME B 31.8
  • ASME CODE SEC IX, …
 • Shape of Station: triple line
 • Capacity of each line: 15000 m3/h


سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز