ایستگاه اندازه گیری 4000-60/60

ایستگاه فوق نیز نوع دیگری از ایستگاه درون شهری است. این ایستگاه بسته به موقعیت محل می تواند در دو نوع کلی مسطح یا کابینتی تولید گردد.

نقشه این ایستگاه عموما به شکل دو خطی طراحی می شود که هر خط آن قابلیت انتقال 4000 متر مکعب گاز را دارد.

 

مشخصات ایستگاه دو خطی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 

 • Inlet pressure:45-60 psig (3-4 bar)
 • Outlet pressure:45-60 psig (3-4 bar)
 • Size of inlet pipe: NPS=6"
 • Size of outlet pipe: NPS=6"
 • Capacity: 4000 m3/h
 • Metering type: turbine G650
 • Connection: flanged
 • Radiography: 100%
 • Maximum hydrostatic test pressure: 1.5 times the max.
 • Designing temperature: -10 to +60oC
 • Class: ANSI 150
 • Standards of designing, manufacturing and testing:
  • ASME CODE SEC VIII, API 1104, ASME B 31.8
  • ASME CODE SEC IX, …
 • Shape of Station: Double line
 • Capacity of each line: 4000 m3/h


سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز