رگولاتور گاز مدل GS-74-27


رگولاتور های گاز مدل GS-74-27 در گروه رگولاتور های گاز شهری برای مصارف خانگی برای ظرفیت های بالاتر از مدل های GS-64-22 مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات:

- این نوع رگولاتور ها به صورت یک طرفه عمل نموده و به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرند.

- در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتور ها میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند.

- در صورت مسدود بودن جریان خروجی (Q=0) و حداکثر فشار ورودی، رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار محبوس از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند.

- با امکان گردش 360 درجه ای محفظه دیافراگم نسبت به بدنه اصلی نصب این رگولاتور در شرایط مختلف امکان پذیر است.

- سیستم قطع جریان گاز در صورت کاهش فشار خروجی در کمتر از محدوده تعیین شده (LPSO)

- سیستم قطع جریان فشار گاز در صورت افزایش فشار خروجی گاز در بالاتر از محدوده تعیین شده (HPSO)

- سیستم شیر تخیله اتوماتیک در صورت افزایش بیش از حد فشار گاز (ریلیف ولو).

از ویژگی های بارز این نوع رگولاتور، مستقل بودن سیستم تنظیم فشار خروجی و سیستم ایمنی رگولاتور از یکدیگر است. بدین صورت که تغییر در محدوده تنظیم فشار خروجی باعث تغییر در محدوده تنظیم ایمنی نمی گردد. سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز