اولین همایش آینده نگری در صنعت پتروشیمی کشور با حمایت مالی شرکت تجهیزات فرا صنعت آرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش آینده نگری در صنعت پتروشیمی کشور در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق با حضور معاون محترم وزیر نفت  و رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی  جناب آقای دکتر شاهمیرزایی  با حمایت شرکت دانش بنیان تجهیزات فرا صنعت آرمان در تاریخ 1402/12/17 برگزار گردید. 

دراین همایش پس از صحبت های معاون محترم وزیر درباره لزوم تقویت دیدگاه انقلابی به منظور توسعه صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره محصول ، مدیر فنی بازرگانی شرکت تجهیزات فرا صنعت آرمان دریاره تاثیر عوامل بیرونی بر زنجیره تامین صنعت پتروشیمی کشور و اقدامات  افساکودر تقویت این زنجیره درصنعت ابزار دقیق به ارائه مطالب  پرداختند.ودر ادامه با بیان اقدامات شرکت تجهیزات فرا صنعت آرمان در بومی سازی فناوری تولید و دستاوردها و خدمات ارائه شده به صنعت پتروشیمی ، مدیر عامل مجموعه تجهیزات فرا صنعت آرمان مورد تقدیر و تشکر معاون وزیر قرار گرفتند. و در خاتمه  از مقالات برتر همایش  با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی  با حمایت شرکت تجهیزات فرا صنعت آرمان  قدردانی گردید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی وب سایت آرادپرداز