اجزاي مكانيكي سيستم سوخت رساني گاز فشرده

 

 

اجزاي سيستم سوخت رساني گازفشرده به شرح زير خلاصه مي شوند:

مجموعه پركن از بيرون و متعلقات – Rehueling Valve and related Part پركن ياشير سوخت گيري وسيله اي است كه از طريق آن سوخت به داخل لوله ها و مخازن گاز وارد مي گردد.اين قطعه همانند يك شير يك طرفه عمل مي كند و از برگشت گاز به سمت نازل سوخت گيري جلوگيري مي نمايد.اين قطعه همانند يك شير يك طرفه عمل مي كند و از برگشت گاز به سمت نازل سوخت گيري جلوگيري مي نمايد.اين قطعه همانند يك شير يك طرفه عمل مي كند و از برگشت گاز به سمت نازل سوخت گيري جلوگيري مي نمايد.محل نصب پركن نبايد در نزديكي باطري باشد و بايد به خوبي به بدنه محكم شود.ضمنا پركن بايد داراي درپوشي مناسب براي جلوگيري از ورود گردو غبار و ذرات خارجي باشد.

مجموعه مخزن گازطبيعيCNG Cylinder 

 

در حال حاضر با توجه به محدوديت حجم خودروها و لزوم كاهش فضاي مورد نياز، جايگاه هاي سوخت گيري گازطبيعي، سه روش براي ذخيره گازطبيعي موجود مي باشد.بهترین روشي است كه با صرف حداقل هزينه، فضا و وزن ممكن، مقادير بيشتري از اين گاز را با ايمني بيشتر ذخيره نمايد.اين مخازن اغلب به شكل استوانه اي مي باشند و بايد در محل مناسبي در خودرو و به دور از ضربات احتمالي نصب گردند كه به طور معمول در خودروهاي سواري مخازن در صندوق عقب خودرو يا در زيرخودر نصب مي گردند.

شيريكطرفهNon- Return Valve

اين شير در مسير بين لوله هاي پركن تا مخازن و در نزديكي مخازن نصب مي گردد تا در صورت بروز مشكلي در اين مسير يا شكستن لوله بين پركن تا مخازن از برگشت گاز از مخازن جلوگيري نمايد.

 

شيرسر مخزنCNG Cylinder Valve

اين شير به صورت دستي است و روي مخزن نصب مي گردد.توسط اين شير مي توان جريان گاز به داخل مخزن يا از مخزن به خارج آنرا مسدود نمود.لوله هاي فشار قوي گاز و اتصالات مربوط Hp Pipe با توجه به فشار بالايي كه در سيستم وجود دارد، لوله و اتصالات به كار رفته در اين سيستم همگي از نوع فولادي هستند و براي آب بندي مناسب از اتصالاتي كه مجهز به ممگيهاي تكي يا دوبل هستند استفاده شده است كه قادر به تحمل فشارهاي بالا مي باشند.  

فشار سنج Gas Manometer

توسط اين فشار سنج مي توان فشار گاز داخل مخازن و سيستم را مشاهده كرد كه به طور معمول بين صفر تا دويست و پنجاه بار درجه بندي شده است.

رگولاتور Regulator

رگولاتور در سيستم كيت گاز وظيفه كاهش فشار گاز را برعهده دارد واين كاهش فشار به طورمعمول دو يا سه مرحله داخل رگولاتور با استفاده از ديافراگم هايي، خنثي مي شود.با توجه به كاهش فشار گاز در مراحل مختلف رگولاتور به همراه آن كاهش دما، اين حلقه بايد مجهز به سيستم جبران دما باشد تااز يخ زدگي آن جلوگيري شود.به همين دليل از لوله هاي آب گرم رادياتور براي گردش آب گرم استفاده مي شود.

ريل انژكتور _ Gas Distributor

 

انژكتورها به طور معمول برروي يك بلوكه نصب مي گردند و از طريق اين بلوكه گاز ورودي آنها تأمين مي شود.ريل انژكتور بايد در نزديكترين مكان ممكن نسبت به محل ورود سوخت موتور نصب گردد و طول تمامي لوله هاي خروجي از ريل انژكتور كه به نازل ها متصل مي گردند بايد يكسان باشند.

نازل هاGas Nazzles

نازل ها لوله هايي هستند كه داراي قطر داخلي مشخصي مي باشند و برروي منيفولد هوا يا سرسيلندر نصب مي شوند. وظيفه آن رساندن سوخت به نزديكترين محل در پشت سوپاپ ورودي هر سيلندر مي باشد.

 

 

طراحی وب سایت آرادپرداز