فشارسنج بوردون چیست ؟

فشار سنج بوردون 

فشار سنج بوردون که به فشارسنج عقربه ای نیز معروف است، در سال1852 اختراع  شد. فشار سنج بوردون دارای محدوده اندازه گیری بیشتری نسبت به فشارسنج های دیافراگمی و کپسولی است و معمولا برای اندازه گیری فشار های بالا استفاده می شود. فشار سنج بوردون یکی از پر کاربردترین ها در صنعت می باشد.

لوله بوردون یک لوله پیچشی از جنس فلز قابل ارتجاع به شکل دسته عصا با زاویه حدود 250 درجه می باشد. در لوله بوردون انتهای لوله مسدود و ابتدای آن به مخزن سیال مورد اندازه گیری متصل است. به هنگام اعمال فشار لوله بوردون به راست شدن تمایل می یابد که این تغییر حالت با تناسب گیری از وضعیت قبلی فشار تحت آزمایش را مشخص می کند. تغییر حالات لوله بوردون از طریق یک مکانیسم  چرخ دنده ای عقربهای روی صفحه درجه بندی شده را حرکت می دهد این درجات  که با حرکت عقربه مشخص می شوند را فشار نسبی سیال می نامند.

 فشار سنج های طراحی شده برای اندازه گیری فشارهای کمتر از اتمسفر را گیج های فشار و فشارسنج های طراحی شده برای اندازه گیری فشارهای کمتر از اتمسفر را فشار سنج خلایی می نامند. اغلب باری اندازه گیری فشارهای بالاتر و پایین تر از اتمسفر، یک فشار سنج واحد طراحی می کنند که آن را فشار سنج ترکیبی می نامند.

گیج  های فشار از صفر تا 2000 Kpa، گیج های خلا از صفر تا -100 Kpa و گیج های ترکیبی از -100 Kpa تا 1500 Kpa را اندازه گیری می کنند.

طراحی وب سایت آرادپرداز