(2021 IFEEX)


نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی

و انرژی‌های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور کیش 1400           
وضعیت : در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ شروع : دوشنبه 03 آبان 1400 Mon 25 October 2021
تاریخ پایان : پنج شنبه 06 آبان 1400 Thu 28 October 2021

نشست های تخصصی2021 IFEEX کیش 

       

پاویون شرکت های علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان 

 

 

 

 

 

 

طراحی وب سایت آرادپرداز