23 امین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

آغاز بیست و سومین نمایشگاه

دستاورد های پژوهش ، فناوری  و فن بازار (استان اصفهان)

حضور شرکت تجهیزات فراصنعت آرمان در  بیست و سومین نمایشگاه

دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی

   شروع بازدید             14  تا 17 آذر     

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، با توجه به شعار سال (تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین ) ، بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان اصفهان پس از دو سال ، به صورت حضوری از 14 لغایت 17 آذرماه سال جاری و از ساعت 8 تا 15 در برج فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود . 

طراحی وب سایت آرادپرداز