آینده یک دانش آموخته در شرکت ها چگونه خواهد بود ؟

مهندسین کنترل مسئول طراحی ، مشاوره و تعمیر کلیه سیستم ها در تمامی صنایع زیرمجموعه خود می باشند. تصمیم گیری در خصوص انتخاب تجهیزات اندازه گیری مناسب در جهت حصول اطمینان از کیفیت و بهره وری بهترمحصولات برعهده ی مهندس ابزار دقیق می باشد. این مهندسین طراحی عملگرها، دستگاه های موقعیتی و ماشین الآت اتوماتیک صنعتی را برعهده دارند. مهندسین کنترل کمیت های فیزیکی مانند دما، فشار و دبی را در یک سیستم اتوماتیک صنعتی از لحاظ کمی و مانیتور می نمایند . 

صنایع هدف مهندسان ابزار دقیق کجاست؟

از لحاظ شغلی مهندسین کنترل و ابزار دقیق می توانند در طیف گسترده ای از شرکت ها و صنایع مانند خطوط تولید مدرن، صنایع وابسته به تولید غذا، معاون و صنایع تولید انرژی مشغول به کار شوند . این افراد می توانند فرصت های شغلی را در صنایع بزرگ مطابق با دسته بندی های زیر بررسی کنند.

1) نیروگاه های حرارتی 

2) صنعت فولاد 

3) صنایع تولید سیمان 

4) صنعت نفت 

5) پالایشگاه ها

6) کودهای شیمیایی

دورنمای شغلی رشته مهندسی ابزار دقیق و کنترل چگونه است ؟ 

مهندسین ابزار دقیق می توانند در بخش های تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و دولتی جویای کار باشند. این مهندسین می توانند در بخش مشاوره تخصصی هم مشغول به کار شوند به طوری که می توانند تجربیات به همراه تحصیلات آکادمیک و دانش علمی خود را از طریق برگزاری، تخصصی و صنعتی که به دست آورده اند دوره های آموزشی در اختیار فعالان و دانشجویان قرار دهند. این مهندسین می توانند در بخش مشاوره تخصصی هم مشغول به کار شوند به طوری که می توانند تجربیات به همراه تحصیلات آکادمیک و دانش علمی خود را از طریق برگزاری، تخصصی و صنعتی که به دست آورده اند دوره های آموزشی در اختیار فعالان این حوزه و دانشجویان قرار دهند . 

ماهیت کار مهندس ابزار دقیق در شرکت های کنترل و اتوماسیون صنعتی چیست ؟ 

این شخص الزاما مسئول طراحی ، ارتقاء نصب و مدیریت ادواتی است که برای مانیتور و کنترل سیستم های مهندسی و مکانیکی استفاده می شوند وظایف و مسئولیت هایی که در مهندسی ابزار دقیق پیشرفته رایج می باشند ، عبارتند از : 

1) طراحی و ارتقاء سیستم های کنترل جدید 

2) تعمیر و اصلاح سیستم های موجود 

3) مدیریت عملکرها 

4 )همکاری با مهندسین طراح ، اپراتورها ، خریداران و کار فرمایان 

5) ارتباط با کار فرمایان ، تامین کنندگان تجهیزات و مشاورین طراح های صنعتی 

6) مدیریت پروژه ها از لحاظ منابع مالی و برنامه های زمان بندی 

7 )خرید تجهیزات 

8 )برنامه نویسی کامپیوتری 

9) توسعه طراح های جدید کسب و کار 

طراحی وب سایت آرادپرداز