ایستگاه های اندازه گیری (میترینگ)

 

  ایــستگاه مورد نظر را مـــیتوان یک ایستگاه درون شهری دانست که در ابــــعاد کــوچــــک ســـاخته شده و به عــلت حــــجم و وزن کم قابلیت حمل نصب و بــــهره بـــــــرداری آســــان داشته است 

 

کاربرد آن بلیش تر در کارخانجات ، مراکز اداری ، مراکز تفریحی و متجمع های مسکونی می باشد . از دیگر خصوصیات آن وجود خط فرعی جهت عبور گاز درموقع تعویض المنت فیلتر می باشد . از نقشه این ایستگاه عموما یک خط اصلی و یک خط فرعی در نظر گرفته شده که خط فرعی دارای اندازه 1 اینچ می باشد . 

 

طراحی وب سایت آرادپرداز