بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان هلدینگ خلیج فارس از مجموعه تجهیزات فراصنعت آرمان

بازدید جمعی از مدیران و  کارشناسان هلدینگ خلیج فارس از مجموعه تجهیزات فراصنعت آرمان

مدیر زنجيره تامين و واحد‌های بومی سازی صبا هلدینگ خلیج فارس  با بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت تجهیزات فراصنعت آرمان با محصولات این مجموعه و عملکرد آن آشنا شدند . 

طراحی وب سایت آرادپرداز