بازدید هیئت همراه مجموعه فولاد صبا خلیج فارس از شرکت تجهیزات فراصنعت آرمان

بازدید هیئت همراه مجموعه فولاد صبا خلیج فارس از مجموعه تجهیزات فراصنعت آرمان 

مدیر زنجيره تامين و واحد‌های بومی سازی صبا فولاد خلیج فارس و جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت با حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بازدید از شرکت‌های فناور پایاهیدرولیک جم، فراصنعت آرمان، دژپاد صنعت، فراتحقیق و آزمایشگاه فیلتراسیون، از نزدیک با عملکرد آن‌ها آشنا شدند و در مورد چگونگی همکاری‌های بیشتر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 

طراحی وب سایت آرادپرداز