دومین روز از نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر

دومین روز از نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر

بازدیدکنندگانی از منطقه آزاد قشم و شرکتهای ایرانول؛ فلات نفت قاره؛ پتروشیمی تندگویان؛ پتروشیمی دماوند؛ پتروشیمی خوزستان؛

شستا؛ پتروشیمی لاوان و ماشین سازی تبریز از غرفه شهرک دیدن کردند و با شرکتهای فناور حاضر به مذاکره پرداختند.
 

طراحی وب سایت آرادپرداز