فیلتر گاز خشک 10 اینچ کلاس 600

مشخصات:

فیلتر های گاز خشک با مشخصات زیر در شرکت گازسوزان قابل طراحی و ساخت است.

1. کلاس های فشاری 150، 300 و 600

2. ظرفیت های تا 300000 متر مکعب بر ساعت

3. نازل ورودی تا 30 اینچ

4. حداقل قطر ذرات مطابق با درخواست

کاربرد ها:

استفاده از این تجهیز در مواردی از قرار زیر نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد.

1. در ورودی ایستگاه های گازی که دستخوش آلودگی های ناگهانی و با حجم زیاد می شوند

2. در مواردی که احتمال ورود اجسام و آلودگی های نامتعارف وجود دارد.

لازم به بیان است با توجه به اینکه این شرایط ممکن است در بسیاری از ایستگاه های گاز بوجود آید استفاده از این تجهیز قابلیت اعتماد به کل ایستگاه را افزایش داده و با کاهش دفعات تعویض المنت فیلتر های خشک و سپریتور نقش موثری در صرفه جویی اقتصادی دارد.


 سایر محصولات

طراحی وب سایت آرادپرداز